Styrbar boring

Styrbar boring

Præcisionsboring til fx gas-, vand-, el-, telefon- og kloakledninger med styrbar boring

Styrbar boring kan benyttes overalt til gennemføring af bl.a. kabler, PE- og stålrør. Fleksible borerør gør det muligt at bore i krumme linjer og derfor anvendes denne teknologi til fx gas-, vand-, el-, telefon-, og kloakledninger. Styrbar boring kræver et meget begrænset arbejdsområde, hvilket medfører minimale gener for bl.a. beboere og trafikanter.

Styrbar boring er et meget attraktivt alternativ til traditionel opgravning. Metoden anvendes bl.a. ved krydsning af vådområder, havne, forurenede områder, veje samt ved nedlægning af rør langs fortove, veje og rabatter.

For at skåne miljøet kan vi genanvende boremudder, hvilket desuden giver besparelser på deponeringsafgifter.

Villy Poulsen A/S har mere end 20 års erfaring med styrbar boring - og har i konkurrencer opnået priser som bl.a. Nordisk mester og Verdensmester i styrbar boring.

 

Styrbar boring

STYRBAR BORING

  • Målsikker placering af rør, kabler, dræn, m.v.

  • Minimal udgravning

  • Fleksible borerør til boring i krumme linier

  • Meget nøjagtig promillesonde til kloakker

  • Boremaskiner til alle opgaver - små og store

  • Trækning af rør i små dimensioner og op til over ø1.000 mm

  • Genanvendelse af boremudder giver besparelser på deponeringsafgifter
Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked

Filmklip

Styrbar boring

Styrbar boring, byområde

Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web