Punktreparation

Punktreparation

Få udført punktreparation af kloakrør

Villy Poulsen A/S er eksperter i præcisionsarbejde under jorden. En TV-inspektion af kloakrør - især ældre typer - viser ofte mindre brud, fx. rødder, der er trængt igennem. Det giver indsivning af regn- og grundvand og reducerer rørets levetid betragteligt.

En sådan skade kalder ofte på en punktreparation, hvor en operatør fra nærmeste brønd fremfører et værktøj, som udfører punktreparation uden det er nødvendigt med gravearbejde.

Punktreparation er således det økonomisk fornuftige alternativ, som kan udskyde en egentlig renovering med mange år. Kontakt os hør nærmere om vore erfaringer indenfor punktreparation.

Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked
Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web