Optisk styret boring

Optisk styret boring

Sikker og præcis ledningsføring opnås med optisk styret boring.

Vi benytter optisk styret boring når der skal udføres boringer med meget store præcisionskrav, fx. hvis der arbejdes i områder med mange andre installationer. Optisk styret boring kaldes også pilotrørsboring, og er et populært og sikkert alternativ.

Arbejdet udføres fra en udgravning bag ledningsområdet, og først når boreretningen er sikret med optisk styret boring, føres det endelige stålrør igennem.

Kontakt os og hør mere om vores arbejde indenfor optisk styret boring.

Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked
Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web