Mikrotunnelering

Mikrotunnelering

Metoden mikrotunnelering er et godt alternativ, når der skal føres fx. nye kloakrør.

Ved projekter, hvor der skal føres nye, større kloakrør over en længere distance, er mikrotunnelering et solidt alternativ, hvis man vil undgå større gravearbejde. Mikrotunnelering tager sit udgangspunkt i en arbejdsgrube, som udgraves på forhånd.

Herfra udfører et borehoved mikrotunneleringen frem til modtagegruben, hvor borehovedet afmonteres. Undervejs i boreprocessen føres opslemmet boremudder bagud til et separationsanlæg.

Mikrotunnelering er et stærkt produkt, især i områder med tæt bebyggelse og trafik, hvor det vil være besværligt at opgrave, samt ved underføringer under eksempelvis kanaler, bygninger osv., hvor opgravning er udelukket.

Kontakt Villy Poulsen A/S og hør nærmere om mikrotunnelering.

Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked
Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web